CV

Utbildning:

 • 3-årig Dockteaterutbildning, Marionetteatern, Stockholm 1986-89.
 • Trähantverkslinje, 1 år, Grebbestads FHS, 1990
 • Konstlinjen, 1 år, Gävle FHS, 1985
 • Kulturantropologi, 60 p, Uppsala Universitet, 1984
 • 3-årig Hum-Estetisk gymnasielinje

Vidareutbildning:

Bild & Formpedagogik, Lärarutbildning, Lärarhögskolan, Stockholm  2004-2006

Kortkurser:

 • Le jeu masqué , mask & musik improvisation, Lärare: Duccio Bellugi, Théâtre du Soleil, 2017

 • Improvisationsteknik, Lärare: Keith Johnstone, Boulevardteatern

 • Talboksinläsning, Lärare: Tomas Bolme, StDH

 • Mjuka gjutformar, Keramikexperterna, Stockholm
 • Bildkomposition & Akvarell, Lärare: Arne Isaksson, Gerlesborgskolan, Bohuslän
 • Skuggspelsteknik, Lärare: Fabrizio Montecci, Teatro Gioco Vita, Italien
 • ”Maskens magi”, Lärare Eva Rizell, Eva Fänge & Michael Cocke, StDH, Stockholm
 • ”Bunraku & Kurumaningyo”( Japanska dockteaterformer), Lärare: Ruiji Nischikawa, StDH

Studieresor

 • Italien 2 veckor ( skuggspel – Teatro Gioco Vita) 2015
 • Japan, 4 veckor 1991: ”Japanska dockteaterformer”

Turnéer

 • Norden, Europa, Asien.