Sanna Gibbs i Kungliga Operans ”Den långa, långa resan”.