Lille Store Chagall

Ett drömspel för barn 5-12 år.

(Kommande produktion)

Med inspiration från Marc Chagalls liv och bildvärld berättar vi med dockor & rörliga bilder.
Om den resa som är livet, m minnen, nu & då, drömmar och om skapandet.
Om Barnet som lever kvar i den Vuxne under ett helt liv. Och som ängeln säger i berättelsen: “Allting lever, ingenting går någonsin förlorat”…

På scen: Ingalill Ellung, Manne af Klintberg.
Film & projektioner: Håkan Jelk