Lille store chagall posterbild Musikaliska. Foto Håkan Jelk