Mirakelspel i miniatyr

Demoner, Änglar & Hoppet om Ljuset

Ett mirakelspel i miniatyr där dockor bär rollerna.
En kamp mellan ljus och mörker som pågått sedan tidernas begynnelse.
En glimt av en säregen värld – där lek är allvar & allvar är lek.
Födelse, Död & Återuppståndelse inom loppet av några andetag.

Stockholm Early Music Festival – Christmas edition

Dockmakare, dockspelare: Annika Arnell
Dockmakare & musikant: Anna Westman
Texter av Carl Jonas Love Almqvist & Gustaf Fröding
Arrangör: Peter Pontvik SEMF